babaylan consciousnous

And why do we still fear?

kag ngaa nahadlok pa kita?

At bakit pa nga tayo pinaghaharian ng takot?

Kung tayo’y nga ay mga elemento
At mga espiritu
pa mandin
when you already know
inside of you

kon nahibaluan mo na sa sulod mo

Kung batid mo naman sa iyong kalooban


....dayon na

......tuloy po

.........enter>>

enter this door

Babaylan.com. All rights reserved. PPD ©2003