babaylan consciousness

Ikaw na manlalakbay!

Ikaw na naghahanap ng katotohanan!

Noon pa man ay nananahan na

sa tanang panahon
at sa tanang dako

ang nakikita
at di nakikita

katotohanan
karunungan

kailangan lamang
na bumalik sa sariling tahanan
upang hanapin ito

na nariyan lamang pala
sa iyong kalooban...
sa ating kalooban

nabibilang lamang sa atin
......tuloy na po

enter this door

Babaylan.com. All rights reserved. PPD ©2003