babaylan consciousness


Ikaw na mag-aaral! Ikaw na palaaral!


Mga Elemento! O Espiritu!

Dumatal ka Pagkakaisa!
Sa Banal na Pag-iisa!


Sumayaw ka, sumayaw ka!

Maringal kang sumayaw!

...ngayon
.....dito>>>


enter this door

Site Map

Babaylan.com. All rights reserved. PPD ©2003