babaylan consciousness

Diwatang Hangin!

Pantas

Nakikinita mo ang Katotohanan
angkin mo ang malinaw na kaisipan upang
maibahagi ang wastong pang-unawa
Ang Karunungan makapagpapawalang
kapangyarihan sa di makatarungang panghuhusga
At sa pagkalas sa mga huwad na kaugnayan

Upang mabigyan ng malinaw na pang-uunawa
at gabay ang kapwaMga Elemento! Mga Espritu!

Dumatal ka Pagkakaisa!

Sa Banal na Pag-iisa!

Sumayaw ka, sumayaw ka!

Maringal kang sumayaw!

Babaylan.com. All rights reserved. PPD ©2003