babaylan consciousness

Diwatang Apoy!

Mandirigma

Ang lakas ng loob upang lumiban sa nakasanayan nang kalagayan nang makalikha ng paraan

Upang pagpunyagian ang pagbabago.


Mga Elemento! Mga Espritu!

Dumatal ka Pagkakaisa!

Sa Banal na Pag-iisa!

Sumayaw ka, sumayaw ka!

Maringal kang sumayaw!


Babaylan.com. All rights reserved. PPD ©2003