babaylan consciousness

Diwatang Tubig!
Tagapaghilom
Handog mo’y paghahatid ng kabuuan

at upang mahugasan ang dumi ng sakit at karamdaman
ang matanto ang kahalagahan ng paghahabi’t pagbubuo

Ang kagandahang-loob na makapagpatawad

Upang magpunyagi tungo sa ganap na paghihilom.

Mga Elemento! Mga Espritu!

dumatal ka Pagkakaisa!

Sa Banal na Pag-iisa!

Sumayaw ka, sumayaw ka!

Maringal kang sumayaw!


Babaylan.com. All rights reserved. PPD ©2003