babaylan consciousnous

Katungkulan ng Babaylan

Pagdiwata - Pagtawag sa Diwa

Tulay ng
Nakikita at Di Nakikita

Ipaalala sa amin
Ang Pagniniig

Ng Espiritu
At Sangkap ng Lupa

na nakapaligid sa atin
na nasa kalooban natin.

Upang maisabuhay ang mga tuntuning
makapagpapalawak sa ating Pagkamulat
Ang maipagkasundo ang Katwiran at Kutob
at maipaisang dibdib ang ating mga puso at kaisipan
nang tayo’y maipataas at mapasigla

Inuugnay tayo sa siyang makapagpapaalab sa atin..nang tayo’y mahilom… magabayan… mabusog…at mapalakas….


Mga Elemento! Mga Espritu!

Dumatal ka Pagkakaisa!

Sa Banal na Pag-iisa!

Sumayaw ka, sumayaw ka!

Maringal kang sumayaw!


|||||| deeper stillSite Map

Babaylan.com. All rights reserved. PPD ©2003