babaylan consciousnous
The Great Invocation

English | Tagalog

ANG GANAP AT MAKAPANGYARIHANG PANANALANGIN NG PAGPAPADATAL

Mula sa tuldok ng Kaliwanagan sa loob ng Kaisipan ni Bathala,
Hayaan nawa na mapasailanlang ang liwanag patungo sa mga kaisipan ng mga tao,
Hayaan nawa na makababa ang Liwanag dito sa Lupa.

Mula sa tuldok ng Pag-ibig sa loob ng puso ni Bathala,
Hayaan nawa na makaagos ang Pag-ibig patungo sa mga puso ng mga tao.
Nawa&Mac226;y bumalik si Bathalang Kristo dito sa Lupa.

Mula sa pinakakalagitnaan na kung saan nababatid ang Kalooban ni Bathala,
Hayaan nawa na magabayan ng tunay at ganap na Kahulugan ng Buhay ang malilinggit na kalooban ng mga tao,
Ang Kahulugan ng Buhay na nababatid at pinag-aalayan ng buhay ng mga Ninuno.

Mula sa pinakakalagitnaan na tinatawag nating angkan ng tao,
Hayaan nawa na maisakatuparan na ang pagtatadhana ng Pag-ibig at Liwanag,
At nawa&Mac226;y mapinid nito ang lagusan ng pinamamahayan ng kasamaan.

Hayaan nawa na maibalik ng Liwanag, ng Pag-ibig at ng Kapangyarihan ang tunay at ganap na Tadhana ng Lupa.

This prayer and others are found at http://www.thegreatinvocation.com.
It is said to be the mantra of Christ for the New Millennium. To learn more of its origins click here: http://www.goodwill.f9.co.uk/aboutinv.htm


May you receive this in openness and your life be enriched by it.

If you have any links and resources to share, please email me.--------------------------

Ever out of Love.

--------------------------

Site Map

Babaylan.com. All rights reserved. P. Paredes Daly. ©2003